Ohlášky na 4. neděli velikonoční

Sv. Matěj, apoštol

V úterý 10. května památka svatého Jana z Avily, kněze a učitele církve.

V pátek 13. května památka Panny Marie Fatimské. Tento den se roku 1917 zjevila Matka Boží ve Fatimě trojici malých dětí a předávala jim poselství určené všem křesťanům a všemu lidstvu.

V sobotu 14. května svátek svatého Matěje, apoštola.

V neděli 15. května 5. neděle velikonoční.

Celý příspěvek

Ohlášky na 3. neděli velikonoční

Sv. Atanáš

V pondělí 2. května památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve.

V úterý 3. května svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.

V pátek 6. května První pátek v měsíci, po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.

V sobotu 7. května První sobota v měsíci, po Mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie s úkonem zasvěcení.

Celý příspěvek

Ohlášky na 2. neděli velikonoční

Sv. Marek. evangelista
Sv. Marek, evangelista

V pondělí 25. dubna svátek svatého Marka, evangelisty.

Ve čtvrtek 28. dubna památka svatého Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze. Velký mariánský ctitel, autor knihy O pravé mariánské úctě.

V pátek 29. dubna svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V sobotu 30. dubna památka svatého Pia V., papeže.

Příští neděle 1. května 3. neděle velikonoční.

Celý příspěvek

Ohlášky na slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista
Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista

V tomto týdnu budou Mše svaté v kostele sv. Jakuba.

V pondělí v oktávu velikonočním, Mše svatá jako v neděli v 10:00

Od úterý do pátku v oktávu velikonočním, Mše svatá v 17:30 v kostele sv. Jakuba.

V sobotu v oktávu velikonočním, Mše svatá v 10:00 v kostele sv. Jakuba. V neděli 24. dubna 2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství).

Ohlášky na Květnou neděli

Ježíš jede na oslátku
Ježíš jede na oslátku

V pondělí 11. dubna bude setkání kněží našeho vikariátu v České Kamenici. V 9:30 začínáme křížovou cestou a po ní bude Mše svatá. Kdo by se chtěl zúčastnit, může přijít.

Na Zelený čtvrtek Mše svatá na památku Večeře Páně v 17:30 u svatého Jakuba zakončena přenesením Nejsvětější svátosti.

Na Velký pátek, den přísného postu, velkopáteční obřady začínají v 15:00 křížovou cestou, v kostele svatého Jakuba. Po skončení velkopátečních obřadů a na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti. Dary z pokladničky u Božího hrobu jsou určeny na Svatou zemi.

Celý příspěvek

Ohlášky na 5. neděli postní

Biskup Braulio a Isidor ze Sevilly. Z rukopisu Etymologiae

Biskup Braulio a Isidor ze Sevilly.

V pondělí 4. dubna připomínka sv. Izidora, biskupa a učitele církve.

V úterý 5. dubna připomínka sv. Vincence Ferrerského, kněze.

Ve čtvrtek 7. dubna připomínka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze.

V neděli 10. dubna Květná (Pašijová) neděle. Církev si připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Začátek obřadů se bude konat před kostelem, kde proběhne svěcení ratolestí.

Celý příspěvek

Ohlášky na 4. neděli postní

Sv. František z Pauly

Sv. František z Pauly

V pátek 1. dubna první pátek měsíce.
Křížová cesta v 17:00 v kostele sv. Jakuba, Mše svatá a po ní pobožnost prvního pátku.

V sobotu 2. dubna první sobota měsíce.
Připomínka svatého Františka z Pauly, poustevníka. Po Mši svaté pobožnost první soboty a zasvěcení Panně Marii.

Příští neděle 5. neděle postní.

K odebrání je nové číslo týdeníku Světlo.