Ohlášky na 17. neděli v mezidobí

V úterý 26. července památka svatého Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Ve středu 27. července památka svatého Gorazda a druhů. Žáci svatého Cyrila a Metoděje.

V pátek 29. července památka svaté Marty, Marie a Lazara.

Příští neděle bude 18. neděle v mezidobí.

Od úterý do pátku bude místo Mše svaté liturgie slova, v obvyklém čase.

V sobotu 30. července ve 13:00 bude v kapli Narození Panny Marie svatební obřad.

Ohlášky na 16. neděli v mezidobí

Francisco de Zurbarán: svatý Jakub jako poutník s holí a mušlí
Francisco de Zurbarán: svatý Jakub jako poutník s holí a mušlí

Ve středu 20. července nezávazná památka svatého Apolináře, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 21. července nezávazná památka svatého Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve.

V pátek 22. července svátek svaté Marie Magdalény.

V sobotu 23. července svátek svaté Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

V neděli 24. července svátek svatého Jakuba, apoštola. Mše svatá bude zakončena pobožností ke svatému Jakubovi, kterému je náš kostel zasvěcen.

Ohlášky na 15. neděli v mezidobí

sv. Bonaventura

V pondělí 11. července svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy.

V úterý 12. července vzpomínka na svaté manžele Ludvík a Zélie Martinovi, rodiče svaté Terezie z Lisieux.

V pátek 15. července památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V sobotu 16. července nezávazná památka Panny Marie Karmelské.         

Příští neděle 17. července bude 16. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí

sv. Cyril a Metoděj

V pondělí 4. července památka svatého Prokopa, opata.

V úterý 5. července slavnost svatého Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

V neděli 10. července 15. neděle v mezidobí.

Mše svatá v úterý a ve středu v kostele svatého Jakuba bude během prázdnin od 9:00 hod.

Na www.pout.cz se můžete přihlásit na pěší pouť k Božímu Milosrdenství. Termín pouti je 23. – 30. července 2022.

Ohlášky na 13. neděli mezidobí

Svatý Irenej z Lyonu

V pondělí 27. června památka svatého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve.       

V úterý 28. června památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka.

Ve středu 29. června slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.

V pátek 1. července první pátek měsíce. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

V sobotu 2. července prví sobota měsíce. Po Mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V neděli 3. července bude 14. neděle mezidobí.

V prázdninovém období dojde ke změně času bohoslužeb v kostele sv. Jakuba. Mše budou ráno v 9:00 v úterý a ve středu.        

P. Jiří Sucharda byl od 1. srpna 2022 biskupem jmenován do farnosti Česká Kamenice, bydlet bude na faře.

Ohlášky na slavnost Těla a Krve Páně

V úterý 20. června památka svatého Aloise Gonzagy, řeholníka.

Ve čtvrtek 23. června slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Z důvodu konání benefičního koncertu v parku, bude Mše svatá ráno v 9:00

V pátek 24. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svatá zakončena pobožností.

V sobotu 25. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Mše svatá zakončena pobožností.

Příští neděle je 13. neděle v mezidobí.