Ohlášky na 1. neděli adventní

V pondělí 4. prosince nezávazná památka Jana Damašského, kněze a učitele církve.

Ve středu 6. prosince nezávazná památka svatého Mikuláše, biskupa.

Ve čtvrtek 7. prosince památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve.

V pátek 8. prosince slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

V sobotu 9. prosince nezávazná památka svatého Jana Didaka Cuauhtlatoazina.

V neděli 10. prosince bude 2. neděle adventní.

Mše svaté budou v adventním čase v kostele svatého Jakuba, v obvyklém čase (17:30). V soboty budou Mše svaté rorátní v 7:00 ráno, poté společná snídaně na faře.

V sobotu 16. prosince bude adventní setkání v Kamenickém Šenově na faře. Začátek v 9:00

Ohlášky na slavnost Ježíše Krista Krále

Ve čtvrtek 30. listopadu svátek svatého Ondřeje, apoštola.

V pátek 1. prosince nezávazná památka svatého Edmunda, kněze a mučedníka. První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

V sobotu 2. prosince po Mši svaté pobožnost První soboty měsíce.

V neděli 3. prosince bude 1. neděle adventní. Začíná cyklus „B“ nedělního lekcionáře. Na začátku Mše svaté bude žehnání adventních věnců.

Sbírka na křesťanská média z minulé neděle činila 1331,- Kč

K dispozici je nové číslo časopisu Milujte se! s brožurkou To promodlím.

Ohlášky na 33. neděli v mezidobí

V úterý 21. listopadu památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Ve středu 22. listopadu památka svaté Cecílie, panny a mučednice. Patronka církevní hudby.

Ve čtvrtek 23. listopadu nezávazná památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka, a svatého Kolumbána, opata.

V pátek 24. listopadu památka svatého Ondřeje Duhg Lạca, kněze, a druhů, mučedníků.

V sobotu 25. listopadu nezávazná památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.

V neděli 26. listopadu bude slavnost Ježíše Krista Krále.

Sbírka z dnešní neděle je určena na sdělovací prostředky.

Ohlášky na 32. neděli v mezidobí

V pondělí 13. listopadu památka svaté Anežky České, panny.

Ve středu 15. listopadu nezávazná památka svatého Alberta Velikého, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 16. listopadu nezávazná památka svaté Markéty Skotské, a svaté Gertrudy, panny.

V pátek 17. listopadu památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice.

V neděli 19. listopadu bude 33. neděle v mezidobí. Sbírka bude určena na sdělovací prostředky.

Od 19. – 25 listopadu probíhá týden modliteb za mládež. Kartičky s textem modlitby jsou připraveny na stolečku pod kůrem.

Ohlášky na 31. neděli v mezidobí

Ve čtvrtek 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky.

V pátek 10. listopadu památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve.

V sobotu 11. listopadu památka svatého Martina, biskupa.

V neděli 12. listopadu bude 32. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí

V úterý 31. října nezávazná památka svatého Wolfganga, biskupa.

Ve středu 1. listopadu slavnost Všech svatých.

Ve čtvrtek 2. listopadu vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude v 17:30 na hřbitově. Poté svěcení hrobů.

V pátek 3. listopadu nezávazná památka svatého Martina de Porres, řeholníka. První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

V sobotu 4. listopadu památka svatého Karla Boromejského, biskupa. První sobota v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V neděli 5. listopadu bude 31. neděle v mezidobí.

Sbírka z Misijní neděle vynesla 1809,- Kč. Byla odeslána na účet biskupství.

Ve středu odpoledne a ve čtvrtek po celý den je možno získat při návštěvě kostela plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Ohlášky na 29. neděli v mezidobí

V pondělí 23. října nezávazná památka svatého Jana Kapistránského, kněze.

V úterý 24. října nezávazná památka svatého Antonína Marie Klareta, biskupa.

V sobotu 28. října svátek svatého Šimona a Judy, apoštolů.

V neděli 29. října bude 30. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na podporu misií.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Ohlášky na 28. neděli v mezidobí

V pondělí 16. října nezávazná památka svaté Hedviky, řeholnice. Svaté Markéty Marie Alacoque, panny.

Ve středu 18. října svátek svatého Lukáše, evangelisty.

Ve čtvrtek 19. října nezávazná památka svatého Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků. Svatého Pavla od Kříže, kněze.

V sobotu 21. října nezávazná památka blahoslaveného Karla Rakouského. Kdo se chce zapojit do Misijního Mostu Modlitby, může přijít do kostela svatého Jakuba v 18:00 na modlitbu růžence za misie a misionáře. Nebo se zapojit modlitbou doma v rodině.

V neděli 22. října bude 29. neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Sbírka z této neděle bude určena na podporu misií.