Ohlášky na neděli Nejsvětější Trojice

V pondělí 5. června památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka.

V úterý 6. června nezávazná památka svatého Norberta, biskupa.

V pátek 9. června nezávazná památka svatého Efréma, jáhna a učitele církve.

V neděli 11. června slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v kapli Narození Panny Marie s průvodem ke čtyřem oltářům.

Příští neděli nebude Mše svatá v Kytlicích.

Ohlášky na neděli Seslání Ducha Svatého

Po slavnosti Seslání Ducha Svatého začíná liturgické mezidobí 8. týdnem.

V pondělí 29. května památka Panny Marie, Matky církve. Mše Svatá bude v 17:30 v kapli.

V úterý 30. května svátek svaté Zdislavy, hlavní patronky diecéze.

Ve středu 31. května svátek Navštívení Panny Marie. Mše Svatá bude v 17:30 v kapli.

Ve čtvrtek 1. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

V pátek 2. června bude První pátek v měsíci. Po Mši Svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V sobotu 3. června bude První sobota v měsíci. Po Mši Svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V neděli 4. června bude slavnost Nejsvětější Trojice.

Do konce května je potřeba nahlásit kolik osob z naší farnosti se zúčastní jubilea Otce Biskupa, které bude slavit 23. června v 17:00 v Litoměřicích.

Ohlášky na 7. neděli velikonoční

V pondělí 22. května nezávazná památka svaté Rity z Cascie, řeholnice.

Ve čtvrtek 25. května nezávazná památka svatého Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, a svatého Řehoře VII., papeže.

V pátek 26. května památka svatého Filipa Neriho, kněze.

V neděli 28. května bude slavnost Seslání Ducha Svatého.

Sbírka z minulé neděle na pomoc pronásledovaným křesťanům činila 1610,- Kč

Ohlášky na 6. neděli velikonoční

V úterý 16. května svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Ve čtvrtek 18. května nezávazná památka svatého Jana I., papeže a mučedníka.

V sobotu 20. května památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze.

V neděli 21. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně.

Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Farnost Varnsdorf zvou na divadelní představení farníků. V sobotu 27. května od 20:00 do Vilémova a 28. května od 20:00 do Varnsdorfu. Více na plakátu.

Ve čtvrtek 18. května začíná novéna k Duchu Svatému.

Ohlášky na 5. neděli velikonoční

V pondělí 8. května Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Bude setkání kněží děčínského vikariátu v Krásné Lípě.

Ve středu 10. května svatého Jana z Avily, kněze a učitele církve.

V pátek 12. května svatého Nerea a Achilea, mučedníků a svatého Pankráce, mučedníka.

V sobotu 13. května Panny Marie Fatimské.

V neděli 14. května bude 6. neděle velikonoční.

Ohlášky na 4. neděli velikonoční

V pondělí 1. května památka svatého Josefa dělníka.

V úterý 2. května památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve.

Ve středu 3. května svátek svatého Filipa a Jakuba, apoštolů.

V pátek 5. května první pátek v měsíci, po Mši svaté adorace s pobožností k prvnímu pátku.

V sobotu 6. května první sobota v měsíci, po Mši svaté pobožnost k Panně Marii.

V neděli 7. května bude 5. neděle velikonoční.

Květen je měsícem zasvěceným Panně Marii, po každé Mši svaté bude pobožnost k Panně Marii. Modlit se budeme především o pokoj a mír ve světě. Královno míru, oroduj za nás.

Ohlášky na 3. neděli velikonoční

V pondělí 24. dubna památka svatého Jiří, mučedníka.

V úterý 25. dubna svátek svatého Marka, evangelisty.

V pátek 28. dubna památka svatého Petra Chanela, kněze a mučedníka, památka svatého Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze.

V sobotu 29. dubna svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V neděli 30. dubna bude 4. neděle velikonoční.

Děkuji panu Martinu Konečnému, našemu varhaníkovi, za úklid a udržbu v poutní kapli.