Poutní socha Panny Marie Kamenické

Když roku 1680 zdejší děkan Gottfried Benedict Reintsch, velký mariánský ctitel s

Pana Maria Kamenická

Poutní socha Panny Marie Kamenické

přídomkem Mariofilus, obnovoval v děkanském kostele sv.Jakuba Většího starobylé Růžencové bratrstvo, netušil, že kolem sochy, kterou pro oltář bratrstva objednal, vznikne rozsáhlý kult, který povede k založení nového poutního místa – naší Poutní kaple Narození Panny Marie.

Sochu pořídil v roce 1680 místní stavitel varhan Tobiáš Zikmund Fleck a zhotovil ji žitavský mistr Kristián Ulrich. Pro sochu byl v kostele zřízen:

„… z prken stlučený malovaný oltář“.

O dalších osudech sochy nás spravuje farní pamětní kniha:

„… po smrti zesnulého pana děkana P.Gottfrieda Reintsche, … v době postní, když byly odzpívány nešpory, v přítomnosti mnoha ještě žijících osob stalo se, že tato socha, bez ohledu na to, že byla připevněna železem, sama od sebe spadla a zůstala neporušena. Jelikož se tehdy pracovalo na novém oltáři bratrstva a řečená socha byla pro něj trochu příliš velká, byla místo ní na oltář udělána nová; tato předešlá pak po půl roku zůstala stát v koutě v sakristii, i když přikrytá rouškou, přesto poměrně zanedbaná.“

Roku 1706 byla socha přenesena do dřevěné kaple na novém hřbitově mimo město, kde se za 4. českokamenického děkana Jindřich

Centrální oltář v poutní kapli

Centrální oltář v poutní kapli

a Ignáce Teigla stala předmětem poměrně rozsáhlého kultu a ještě později významovým těžištěm, kolem kterého v letech 1736-1739 vyrostl ojedinělý barokní svatostánek. Místo se stalo cílem četných poutí z blízkého okolí (Nový Bor, Kamenický Šenov apod.) i z daleka (hlavně z Lužice).

Soška byla původně oděna do hedvábných šatů které byly v důsledku dekretu Josefa II. odstraněny. Na zadní stěně oltáře můžeme spatřit obraz sochy v původním drahocenném šatu. Nyní má socha dřevěný šat z 2.poloviny 19.stol. od ústeckého řezbáře Jana Bauera, který pozlatil kamenický malíř Anton Füller.

Kniha zázraků Panny Marie Kamenické 1726- 1772

Kniha zázraků Panny Marie Kamenické Třikrát Podivuhodné L.P. 1726 – 1772

„Zpráva o původu mariánské sochy na hřbitově za městem Českou Kamenicí s připojením zpráv o některých zde udělených milostech, které se – vedle mnoha jiných – dochovaly.“

Kniha ke stažení: Kniha zázraků Panny Marie Kamenické (PDF)