Společný oběd v biskupském pivovaru

Biskupský pivovar U sv. Štěpána

Biskupský pivovar U sv. Štěpána

V sobotu 21. května v Litoměřické katedrále bude v 10:00 Mše svatá u příležitosti zakončení diecézní fáze synodálního procesu. Po Mši svaté společný oběd v biskupském pivovaru. Jsou zváni všichni farníci. Farní koordinátoři, v souvislosti s obědem, mají poslat zprávu o počtu účastníků dané farnosti.

Ohlášky na 4. neděli velikonoční

Sv. Matěj, apoštol

V úterý 10. května památka svatého Jana z Avily, kněze a učitele církve.

V pátek 13. května památka Panny Marie Fatimské. Tento den se roku 1917 zjevila Matka Boží ve Fatimě trojici malých dětí a předávala jim poselství určené všem křesťanům a všemu lidstvu.

V sobotu 14. května svátek svatého Matěje, apoštola.

V neděli 15. května 5. neděle velikonoční.

Celý příspěvek

Ohlášky na 3. neděli velikonoční

Sv. Atanáš

V pondělí 2. května památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve.

V úterý 3. května svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.

V pátek 6. května První pátek v měsíci, po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.

V sobotu 7. května První sobota v měsíci, po Mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie s úkonem zasvěcení.

Celý příspěvek

Ohlášky na 2. neděli velikonoční

Sv. Marek. evangelista
Sv. Marek, evangelista

V pondělí 25. dubna svátek svatého Marka, evangelisty.

Ve čtvrtek 28. dubna památka svatého Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze. Velký mariánský ctitel, autor knihy O pravé mariánské úctě.

V pátek 29. dubna svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V sobotu 30. dubna památka svatého Pia V., papeže.

Příští neděle 1. května 3. neděle velikonoční.

Celý příspěvek

Ohlášky na slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista
Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista

V tomto týdnu budou Mše svaté v kostele sv. Jakuba.

V pondělí v oktávu velikonočním, Mše svatá jako v neděli v 10:00

Od úterý do pátku v oktávu velikonočním, Mše svatá v 17:30 v kostele sv. Jakuba.

V sobotu v oktávu velikonočním, Mše svatá v 10:00 v kostele sv. Jakuba. V neděli 24. dubna 2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství).

Ohlášky na Květnou neděli

Ježíš jede na oslátku
Ježíš jede na oslátku

V pondělí 11. dubna bude setkání kněží našeho vikariátu v České Kamenici. V 9:30 začínáme křížovou cestou a po ní bude Mše svatá. Kdo by se chtěl zúčastnit, může přijít.

Na Zelený čtvrtek Mše svatá na památku Večeře Páně v 17:30 u svatého Jakuba zakončena přenesením Nejsvětější svátosti.

Na Velký pátek, den přísného postu, velkopáteční obřady začínají v 15:00 křížovou cestou, v kostele svatého Jakuba. Po skončení velkopátečních obřadů a na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti. Dary z pokladničky u Božího hrobu jsou určeny na Svatou zemi.

Celý příspěvek