Ohlášky na 15. neděli v mezidobí

V pondělí 15. července památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V úterý 16. července nezávazná památka Panny Marie Karmelské.

Ve středu 17. července nezávazná památka blahoslaveného Česlava a Hyacinta, kněží.

V sobotu 20. července nezávazná památka svatého Apolináře, biskupa a mučedníka.

V neděli 21. července bude 16. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí

V úterý 9. července nezávazná památka svatého Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů mučedníků.

Ve čtvrtek 11. července svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy.

V sobotu 13. července nezávazná památka svatého Jindřicha, a blahoslaveného Hroznaty.

V neděli 14. července bude 15. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 13. neděli v mezidobí

Ve středu 3. července svátek svatého Tomáše, apoštola.

Ve čtvrtek 4. července památka svatého Prokopa, opata.

V pátek 5. července slavnost svatého Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. První pátek v měsíci.

V sobotu 6. července První sobota v měsíci.

V neděli 7. července bude 14. neděle v mezidobí.

Mše svaté o prázdninách budou v týdnu od 18:00

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí

V pondělí 24. června slavnost Narození svatého Jana Křtitele.

Ve čtvrtek 27. června nezávazná památka svatého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve.

V pátek 28. června památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve.

V sobotu 29. června slavnost svatého Petra a Pavla, apoštolů.

V neděli 30. června bude 13. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 11. neděli v mezidobí

Ve středu 19. června nezávazná památka svatého Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, a svatého Romualda, opata.

V pátek 21. června památka svatého Aloise Gonzagy, řeholníka.

V sobotu 22. června nezávazná památka svatého Paulína Nolánského, biskupa, a svatého Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.

V neděli 23. června bude 12. neděle v mezidobí.

Ve středu 19. června proběhne plynování kostela a kaple proti červotoči. Objekty musí být zavřeny min. 3 dny, proto nebudou v týdnu Mše svaté. Bude až nedělní Mše svatá. Postřik není zdravý škodlivý, ale může být pro někoho obtěžující a dráždit ke kašli.

Ohlášky na 10. neděli v mezidobí

V úterý 11. června památka svatého Barnabáše, apoštola.

Ve středu nezávazná památka blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

V sobotu 15. června nezávazná památka svatého Víta, mučedníka.

V neděli 16. června bude 11. neděle v mezidobí.

Ohlášky na slavnost Těla a Krve Páně

V pondělí 3. června památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Ve středu 5. června památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 6. června nezávazná památka svatého Norberta, biskupa.

V pátek 7. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. První pátek v měsíci.

V sobotu 8. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V Kytlicích bude poutní Mše svatá v 10:00 Nebude Mše svatá v kapli.

V neděli 9. června bude 10. neděle v mezidobí.

Ohlášky na slavnost Nejsvětější Trojice

V pondělí 27. května nezávazná památka svatého Augustina z Canterbury, biskupa.

Ve středu 29. května nezávazná památka svatého Pavla VI., papeže.

Ve čtvrtek 30. května svátek svaté Zdislavy, hlavní patronky diecéze.

V pátek 31. května svátek Navštívení Panny Marie.

V sobotu 1. června památka svatého Justina, mučedníka. Po Mši svaté pobožnost První soboty.

V neděli 2. června bude slavnost Těla a Krve Páně. Z důvodu rekonstrukce ambitů kaple bude Mše svatá v kostele svatého Jakuba.