Ohlášky na 20. neděli v mezidobí

Bernard z Clairvaux na iniciále ze středověkého rukopisu

V pondělí 15. srpna se koná slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Mohou se žehnat byliny a květiny.
Mše svatá bude v poutní kapli Narození Panny Marie v 19:00 hod.

V úterý 16. srpna nezávazná památka svatého Štěpána I. Uherského.

V pátek 19. srpna nezávazná památka svatého Jana Eudese, kněze.

V sobotu 20. srpna památka svatého Bernarda, opata a učitele církve.

V neděli 21. srpna bude 21. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 18. neděli v mezidobí

Rafael Santi, Proměnění Páně, 1518–1520 (výřez)

V pondělí 1. srpna památka svatého Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 4. srpna památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze.

V pátek 5. srpna po Mši svaté pobožnost prvního pátku v měsíci.

V sobotu 6. srpna svátek proměnění Páně. Po Mši svaté pobožnost první soboty v měsíci.

V neděli 7. srpna bude 19. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 17. neděli v mezidobí

V úterý 26. července památka svatého Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Ve středu 27. července památka svatého Gorazda a druhů. Žáci svatého Cyrila a Metoděje.

V pátek 29. července památka svaté Marty, Marie a Lazara.

Příští neděle bude 18. neděle v mezidobí.

Od úterý do pátku bude místo Mše svaté liturgie slova, v obvyklém čase.

V sobotu 30. července ve 13:00 bude v kapli Narození Panny Marie svatební obřad.

Ohlášky na 16. neděli v mezidobí

Francisco de Zurbarán: svatý Jakub jako poutník s holí a mušlí
Francisco de Zurbarán: svatý Jakub jako poutník s holí a mušlí

Ve středu 20. července nezávazná památka svatého Apolináře, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 21. července nezávazná památka svatého Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve.

V pátek 22. července svátek svaté Marie Magdalény.

V sobotu 23. července svátek svaté Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

V neděli 24. července svátek svatého Jakuba, apoštola. Mše svatá bude zakončena pobožností ke svatému Jakubovi, kterému je náš kostel zasvěcen.

Ohlášky na 15. neděli v mezidobí

sv. Bonaventura

V pondělí 11. července svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy.

V úterý 12. července vzpomínka na svaté manžele Ludvík a Zélie Martinovi, rodiče svaté Terezie z Lisieux.

V pátek 15. července památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V sobotu 16. července nezávazná památka Panny Marie Karmelské.         

Příští neděle 17. července bude 16. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí

sv. Cyril a Metoděj

V pondělí 4. července památka svatého Prokopa, opata.

V úterý 5. července slavnost svatého Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

V neděli 10. července 15. neděle v mezidobí.

Mše svatá v úterý a ve středu v kostele svatého Jakuba bude během prázdnin od 9:00 hod.

Na www.pout.cz se můžete přihlásit na pěší pouť k Božímu Milosrdenství. Termín pouti je 23. – 30. července 2022.