Ohlášky na 5. neděli postní

Giotto: Kristův vjezd do Jeruzaléma

V neděli 2. dubna bude Květná (Pašijová) neděle.

V letošním roce proběhnou restaurátorské práce na varhanách u svatého Jakuba. Práce bude vykonávat pan Žloutek ze Zásady. Náklady 323 070 Kč budou hrazeny z dotace. Děkuji panu Martinu Konečnému, našemu varhaníkovi za celou organizaci projektu.        

Dle informací pana Martina Konečného jsme získali krajskou dotaci na obnovu střechy ambitů ve výši 1 000 000 Kč. Celkový rozpočet na obnovu střechy je 2 735 946,39 Kč.

Ohlášky na 4. neděli postní

Sv. Josef

V pondělí 20. března slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.

Ve čtvrtek 23. března památka svatého Turibia z Mongroveja, biskupa.

V sobotu 25. března slavnost Zvěstování Páně.

V neděli 26. března bude 5. neděle v mezidobí.

V pátek 23. června v 17:00 v litoměřické katedrále svatého Štěpána bude děkovná bohoslužba k výročí kněžského svěcení našeho biskupa Jana Baxanta.

Ohlášky na 2. neděli postní

Jan Ogilvie

V úterý 7. března památka svaté Perpetuy a Felicity, mučednic. Jsou vzpomínané v římském kánonu.

Ve středu 8. března památka svatého Jana z Boha.

Ve čtvrtek 9. března památka svaté Františky Římské, řeholnice.

V pátek 10. března památka svatého Jana Ogilvie, kněze a mučedníka.

V neděli 12. března bude 3. neděle postní.

V sobotu 11. března budou probíhat duchovní cvičení v Kamenickém Šenově. Začátek v 9:00 ranní chvály s konferencí. Kdo se chce zúčastnit a bude na obědě ať se zapíše na seznam.

Ohlášky na 1. neděli postní

Řehoř z Nareku

V pondělí 27. února nezávazná památka svatého Řehoře z Nareku, opata a učitele církve.

Páteční Mše svaté budou v kostele svatého Jakuba v 17:30 hpd.
Bezprostředně po Mši bude pobožnost křížové cesty.

Sbírka z minulé neděle tzv. Svatopetrský haléř činila 1 595,– Kč.

Ohlášky na 6. neděli v mezidobí

Svatý Alexius a druhové

V pátek 17. února nezávazná památka svatého Alexia a druhů, řeholníků.

V neděli 19. února bude 7. neděle v mezidobí. Sbírka bude na humanitární aktivity církve, tzv. Svatopetrský haléř.

Bohoslovci zvou mladé muže na duchovní program v pražském semináři 17.–19. 3. 2023. Více informací na plakátu na nástěnce u vchodu.

Farnost svatého Prokopa a město Sázava zvou na zahájení poutní sezony na Sázavě v sobotu 25. 3. 2023. Více informací na plakátě na nástěnce u vchodu