Ohlášky na 10. neděli v mezidobí

V úterý 11. června památka svatého Barnabáše, apoštola.

Ve středu nezávazná památka blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

V sobotu 15. června nezávazná památka svatého Víta, mučedníka.

V neděli 16. června bude 11. neděle v mezidobí.

Ohlášky na slavnost Těla a Krve Páně

V pondělí 3. června památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Ve středu 5. června památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 6. června nezávazná památka svatého Norberta, biskupa.

V pátek 7. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. První pátek v měsíci.

V sobotu 8. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V Kytlicích bude poutní Mše svatá v 10:00 Nebude Mše svatá v kapli.

V neděli 9. června bude 10. neděle v mezidobí.

Ohlášky na slavnost Nejsvětější Trojice

V pondělí 27. května nezávazná památka svatého Augustina z Canterbury, biskupa.

Ve středu 29. května nezávazná památka svatého Pavla VI., papeže.

Ve čtvrtek 30. května svátek svaté Zdislavy, hlavní patronky diecéze.

V pátek 31. května svátek Navštívení Panny Marie.

V sobotu 1. června památka svatého Justina, mučedníka. Po Mši svaté pobožnost První soboty.

V neděli 2. června bude slavnost Těla a Krve Páně. Z důvodu rekonstrukce ambitů kaple bude Mše svatá v kostele svatého Jakuba.

Ohlášky na slavnost Seslání Ducha Svatého

V pondělí 20. května památka Panny Marie, Matky církve.

V úterý 21. května nezávazná památka svatého Kryštofa Magallanse, kněze, a druhů.

Ve středu 22. května nezávazná památka svaté Rity z Cascie, řeholnice.

Ve čtvrtek 23. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

V sobotu 25. května nezávazná památka svatého Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, a svatého Řehoře VII., papeže, a svaté Marie Magdalény de ­Pazzi, panny.

V neděli 26. května bude slavnost Nejsvětější Trojice.

Ohlášky na 7. neděli velikonoční

V pondělí 13. května Panny Marie Fatimské.

V úterý 14. května svátek svatého Matěje, apoštola.

Ve čtvrtek 16. května svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

V sobotu 18. května svatého Jana I., papeže a mučedníka.

V neděli 19. května bude slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Ohlášky na 6. neděli velikonoční

V pondělí 6. května nezávazná památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Ve středu 8. května nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

V pátek 10. května nezávazná památka svatého Jana z Avily, kněze a učitele církve.

V neděli 12. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně.

Ohlášky na 5. neděli velikonoční

V pondělí 29. dubna svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V úterý 30. dubna nezávazná památka svatého Zikmunda, mučedníka, a svatého Pia V., papeže.

Ve středu 1. května nezávazná památka svatého Josefa dělníka.

Ve čtvrtek 2. května památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve.

V pátek 3. května svátek svatého Filipa a Jakuba, apoštolů. Po Mši svaté pobožnost Prvního pátku.

V sobotu 4. května po Mši svaté pobožnost První soboty.

V neděli 5. května bude 6. neděle velikonoční.

Sbírka z kasičky u Božího hrobu činila 1930,- určena na Svatou zemi.

Ohlášky na 4. neděli velikonoční

V úterý 23. dubna svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.

Ve středu 24. dubna nezávazná památka svatého Jiří, mučedníka, a svatého Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka.

Ve čtvrtek 25. dubna svátek svatého Marka, evangelisty.

V neděli 28. dubna bude 5. neděle velikonoční.