Ohlášky na 2. neděli velikonoční

V pondělí 8. dubna slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v 17:30 v kostele svatého Jakuba.

Ve čtvrtek 11. dubna památka svatého Stanislava, biskupa a mučedníka.

V sobotu 13. dubna nezávazná památka svatého Martina I., papeže a mučedníka.

V neděli 14. dubna bude 3. neděle velikonoční.

Ohlášky na slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté budou do odvolání v kostele svatého Jakuba. Po Mši svaté modlitba novény k Božímu Milosrdenství.

V pondělí 1. dubna Mše svatá v oktávu velikonočním v 10:00

Od úterý do pátku Mše svaté v 17:30

V sobotu Mše svatá v 10:00

V neděli 7. dubna bude 2. neděle velikonoční. Svátek Božího Milosrdenství.

Ohlášky na Květnou neděli

Ve čtvrtek 28. března v 9:00 Missa Chrismatis v Litoměřicích. Mši svatou celebruje Otec Biskup, žehnání olejů a obnova kněžských závazků.

Mše svatá na památku Večeře Páně bude v kostele svatého Jakuba v 18:00 Mše svatá končí přenesením Nejsvětější svátosti.

Na Velký Pátek, den přísného postu, v 15:00 Křížová cesta v kostele svatého Jakuba, na kterou budou navazovat obřady Velkého Pátku, památka umučení Páně. Začíná novéna k Božímu Milosrdenství.

Po skončení velkopátečních obřadů a na Bílou Sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti. Kostel bude otevřen v pátek a sobotu od 10:00 do 12:00 k soukromé adoraci.

Sobotní Velikonoční vigilie slavnost Zmrtvýchvstání Páně začne ve 21:00 před kostelem svatého Jakuba žehnáním ohně a Velikonoční svíce, zakončena procesí kolem kostela.

Žehnání pokrmů na velikonoční stůl v sobotu od 10:00 do 12:00, nebo po zakončení Velikonoční vigilie.

V neděli 31. března slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Mše svatá v 10:00 v kostele svatého Jakuba.

Ohlášky na 5. neděli postní

V úterý 19. března slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.

V neděli 24. března bude Květná neděle. Mše svatá bude začínat před kostelem svěcením ratolestí.

Pochod pro život proběhne 06. dubna 2024 v Praze.

V sobotu 25. května bude slavnostní pouť ke svaté Zdislavě v Jabloném v Podještědí. Informace na plakátu.

V sobotu 23. března prosím o pomoc v úklidu kostela od 13:00

Ohlášky na 2. neděli postní

Sbírka z dnešní neděle – Svatopetrský haléř je určena pro humanitární činnost církve.

V pátek 1. března První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost Křížové cesty.

V sobotu 2. března První sobota v měsíci. Nebude Mše svatá z důvodu svěcení nového litoměřického biskupa Stanislava Přibyla.

V neděli 3. března bude 3. neděle postní.

Ohlášky na 1. neděli postní

Ve čtvrtek 22. února svátek Stolce svatého apoštola Petra. Začíná novéna před biskupským svěcením.

V neděli 25. února bude 2. neděle postní. Sbírka – Svatopetrský haléř bude určena na humanitární aktivity církve.

Ohlášky na 6. neděli v mezidobí

Ve středu 14. února začíná postní doba Popeleční středou – den přísného postu. Mše svatá s udělením popelce.

V neděli 18. února bude 1. neděle postní.

V pátky budou Mše svaté v kostele svatého Jakuba. Po zakončení Mše svaté bude následovat pobožnost Křížové cesty.

Ohlášky na 4. neděli v mezidobí

Ve středu 31. ledna památka svatého Jana Boska, kněze.

V pátek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu. Žehnání svíček s průvodem. Mše svatá bude v kostele sv. Jakuba. Po zakončení Mše svaté prosím o pomoc při úklidu vánoční výzdoby.

V sobotu 3. února památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka s udělením svatoblažejského požehnání.

V neděli 4. února bude 5. neděle v mezidobí.

Sbírka z minulé neděle, Neděle Božího slova, činila 1116,- Kč