Rozpis bohoslužeb ve farnosti

adventním čase budou mše sv. v kostele sv. Jakuba od 17:30 hod.
Rorátní mše sv. budou o sobotách ráno v 7:00 hod. Po rorátní mši následuje společná snídaně na faře.

Poutní kaple Narození Panny Marie

  • Čtvrtek 17:30
  • Pátek 17:30 – Každý pátek po Mši svaté tichá hodinová adorace Nejsvětejší svátosti
  • Sobota 10:00

Děkanský kostel svatého Jakuba

  • Úterý 17:30
  • Středa 17:30
  • Neděle 10:00

Záběr oltáře při půlnoční adoraci v závěru Noci kostelů