Rozpis bohoslužeb ve farnosti

Velikonoce 2024

 • Mše svatá na památku Večeře Páně bude v kostele svatého Jakuba v 18:00.
 • Na Velký Pátek v 15:00 Křížová cesta v kostele svatého Jakuba, na kterou budou navazovat obřady Velkého Pátku, památka umučení Páně.
 • Kostel bude otevřen v pátek a sobotu od 10:00 do 12:00 k soukromé adoraci.
 • Sobotní Velikonoční vigilie začne ve 21:00 před kostelem svatého Jakuba
 • V neděli 31. března slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mše svatá v 10:00 v kostele svatého Jakuba.

Poutní kaple Narození Panny Marie

 • Čtvrtek 17:30
 • Pátek 17:30 – Každý pátek po Mši svaté tichá hodinová adorace Nejsvětější svátosti
 • Sobota 10:00

Děkanský kostel svatého Jakuba

 • Úterý 17:30
 • Středa 17:30
 • Neděle 10:00

Záběr oltáře při půlnoční adoraci v závěru Noci kostelů

adventním čase budou mše sv. v kostele sv. Jakuba od 17:30 hod.
Rorátní mše sv. budou o sobotách ráno v 7:00 hod. Po rorátní mši následuje společná snídaně na faře.