Ohlášky na 26. neděli v mezidobí

V pondělí 26. září památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků.

V úterý 27. září památka svatého Vincence z Paula, kněze.

Ve středu 28. září slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.

Ve čtvrtek 29. září svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

V pátek 30. září památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve.

V sobotu 1. října památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Bude to rovněž První sobota měsíce. Po Mši svaté pobožnost k Panně Marii.  

Ve středu 28. září bude koncert v rámci festivalu Lípa Musica v kostele svatého Jakuba.

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí

Sv. Matouš inspirován andělem

V pondělí 19. září slavnost Panny Marie Lasalettské, Smiřitelky hříšníků. Mše svatá v kapli Narození Panny Marie v 17:30

V úterý 20. září svátek Výročí posvěcení katedrály v Litoměřicích.

Ve středu 21. září svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.

V pátek 23. září památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze

V neděli 25. září bude 26. neděle v mezidobí.

Příští neděli bude poutní Mše svatá v Malé Bukovině ke svatému Václavovi ve 14:30

Sbírka příští neděle bude určena pro Charitu.

Ohlášky na 24. neděli v mezidobí

Sv. Ludmila

V pondělí 12. září nezávazná památka Jména Panny Marie.

V úterý 13. září památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

Ve středu 14. září svátek Povýšení Svatého Kříže. Rada evropských biskupských konferencí nás vyzývá k tiché adoraci za mír na Ukrajině. Proto po Mši svaté bude hodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek 15. září památka Panny Marie Bolestné.

V pátek 16. září památka svaté Ludmily, mučednice. Po Mši svaté tichá adorace do 19:00

V sobotu 17. září nezávazná památka svaté Hildegrady z Bingenu, panny a učitelky církve.

V neděli 18. září bude 25. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí

Karel Škréta: Narození Panny Marie

Ve středu 7. září nezávazná památka svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.

Ve čtvrtek 8. září svátek Narození Panny Marie.

V pátek 9. září nezávazná památka svatého Petra Klavera, kněze.

V sobotu 10. září nezávazná památka blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka.

V neděli 11. září poutní Mše svatá v kapli Narození Panny Marie, v 10:00 zakončená procesím se sochou Panny Marie.

Ohlášky na 20. neděli v mezidobí

Bernard z Clairvaux na iniciále ze středověkého rukopisu

V pondělí 15. srpna se koná slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Mohou se žehnat byliny a květiny.
Mše svatá bude v poutní kapli Narození Panny Marie v 19:00 hod.

V úterý 16. srpna nezávazná památka svatého Štěpána I. Uherského.

V pátek 19. srpna nezávazná památka svatého Jana Eudese, kněze.

V sobotu 20. srpna památka svatého Bernarda, opata a učitele církve.

V neděli 21. srpna bude 21. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 18. neděli v mezidobí

Rafael Santi, Proměnění Páně, 1518–1520 (výřez)

V pondělí 1. srpna památka svatého Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 4. srpna památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze.

V pátek 5. srpna po Mši svaté pobožnost prvního pátku v měsíci.

V sobotu 6. srpna svátek proměnění Páně. Po Mši svaté pobožnost první soboty v měsíci.

V neděli 7. srpna bude 19. neděle v mezidobí.