Ohlášky na 24. neděli v mezidobí

V úterý 19. září výroční den zjevení Panny Marie na La Salette.

Ve středu 20. září svátek Výročí posvěcení katedrály v Litoměřicích.

Ve čtvrtek 21. září svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.

V sobotu 23. září památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze.

V neděli 24. září bude 25. neděle v mezidobí. Sbírka bude určena na Charitu.

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí

V úterý 12. září nezávazná památka Jména Panny Marie.

Ve středu 13. září památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 14. září svátek Povýšení Svatého Kříže.

V pátek 15. září památka Panny Marie Bolestné.

V sobotu 16. září památka svaté Ludmily, mučednice.

V neděli 17. září bude 24. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 22. neděli v mezidobí

Mariino narození, Giotto di Bondone (1267-1337), kaple Scrovegni

Ve čtvrtek 7. září nezávazná památka svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.

V pátek 8. září svátek Narození Panny Marie.

 V sobotu 9. září nezávazná památka svatého Petra Klavera, kněze.

V neděli 10. září bude 23. neděle v mezidobí. Poutní Mše svatá bude v kapli Narození Panny Marie v 10:00 zakončená procesím se sochou Panny Marie.

Včera proběhl úklid kaple. Děkuji všem, kteří přišli s úklidem pomoci.

Ohlášky na 21. neděli v mezidobí

V pondělí 28. srpna památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve.

V úterý 29. srpna památka Umučení svatého Jana Křtitele.

V pátek 1. září První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s adorací Nejsvětější Svátosti do hodiny 19:00

V sobotu 2. září První sobota v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V neděli 3. září bude 22. neděle v mezidobí.

Od úterka se vracíme k obvyklému pořadu bohoslužeb. Úterý, středa v 17:30 v kostele svatého Jakuba. Čtvrtek, pátek v 17:30 v kapli Narození Panny Marie. Sobota v 10:00 v kapli Narození Panny Marie. Neděle v 10:00 v kostele svatého Jakuba.

Prosím o pomoc v úklidu mariánské kaple v sobotu 2. září od 14:00

Ohlášky na 20. neděli v mezidobí

V pondělí 21. srpna památka svatého Pia X., papeže.

V úterý 22. srpna památka Panny Marie Královny.

Ve středu 23. srpna nezávazná památka Růženy z Limy, panny.

Ve čtvrtek 24. srpna svátek svatého Bartoloměje, apoštola.

V pátek 25. srpna nezávazná památka svatého Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků. Svatého Ludvíka. Svatého Josefa Kalasanského, kněze.

V neděli 27. srpna bude 21. neděle v mezidobí. Mše svatá bude již v kostele svatého Jakuba v 10:00

Mše svatá v úterý a středu bude ještě v kapli.

Ohlášky na 19. neděli v mezidobí

V pondělí 14. srpna památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

V úterý 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mohou se žehnat byliny a květiny.

Ve středu 16. srpna nezávazná památka svatého Štěpána Uherského.

V sobotu 19. srpna nezávazná památka svatého Jana Eudese, kněze.

V neděli 20. srpna bude 20. neděle v mezidobí.

Od úterý budou probíhat práce na varhanách – osazení píšťal a ladění. Mše svaté v úterý a ve středu budou v kapli.

Ohlášky na svátek Proměnění Páně

V pondělí 7. srpna nezávazná památka svatého Sixta II., papeže a druhů, mučedníků a svatého Kajetána, kněze.

V úterý 8. srpna památka svatého Dominika, kněze.

Ve středu 9. srpna svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Ve čtvrtek 10. srpna svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka.

V pátek 11. srpna památka svaté Kláry, panny.

V sobotu 12. srpna nezávazná památka svaté Jany Františky de Chantal, řeholnice.

V neděli 13. srpna bude 19. neděle v mezidobí.

Z podnětu, a na náklady pana Magistra Konečného byly vyčištěny a opraveny okapy na ambitech, oplechování na věži kostela a opravena děravá střecha altánku na faře. Srdečně za to panu Konečnému děkuji. Bůh zaplať.

Ohlášky na 17. neděli v mezidobí

V pondělí 31. července památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze.

V úterý 1. srpna památka svatého Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Ve středu 2. srpna nezávazná památka svatého Eusebia z Vercelli, biskupa, a nezávazná památka svatého Petra Juliána Eymarda, kněze.

V pátek 4. srpna památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze. První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.

V sobotu 5. srpna První sobota v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V neděli 6. srpna bude svátek Proměnění Páně.