Ohlášky na 2. neděli v mezidobí

Svatý Antonínt Veliký (Francisco de Zurbaran, 1640)

V úterý 17. ledna památka svatého Antonína, opata.

Ve středu 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

V sobotu 21. ledna památka svaté Anežky, panny a mučednice.

V neděli 22. ledna bude 3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova. Sbírka bude určena ve prospěch biblického apoštolátu.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Ohlášky na neděli Křtu Páně

Křest Krista (Verrocchio, da Vinci)

Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná doba liturgického mezidobí.

V pátek 13. ledna nezávazná památka svatého Hilaria, biskupa a učitele církve.

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle, v úterý a středu v 17:30 v kostele svatého Jakuba, ve čtvrtek a pátek v 17:30 v kapli Narození Panny Marie, v sobotu v 10:00 v kapli Narození Panny Marie.

Ohlášky na 4. neděli adventní

Mistr vyšebrodského oltáře: Narození Páně (kolem 1350)

V sobotu 24. prosince Půlnoční Mše svatá v kostele svatého Jakuba ve 24:00

V neděli 25. prosince slavnost Narození Páně, Mše svatá v kostele svatého Jakuba v 10:00

V pondělí 26. prosince svátek svatého Štěpána, prvomučedníka. Mše svatá v kostele svatého Jakuba v 10:00 Sbírka je určena na bohoslovce.

V úterý 27. prosince svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty. Na závěr Mše svaté žehnání vína.

Ve středu 28. prosince svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Mše svatá v kostele svatého Jakuba v 10:00

Celý příspěvek

Ohlášky na 3. neděli adventní

Panna Marie Guadalupská obklopená svatozáří

V pondělí 12. prosince nezávazná památka Panny Marie Guadalupské.

V úterý 13. prosince památka svaté Lucie, panny a mučednice.

Ve středu 14. prosince památka svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

V neděli 18. prosince bude 4. neděle adventní.
V pondělí 12. prosince bude vikariátní setkání kněží v České Kamenici.
V 9:30 začínáme modlitbou růžence v kostele svatého Jakuba.
V 10:00 Mše svatá, po ní setkání kněží na faře.

Ohlášky na 2. neděli adventní

Francisco de Zurbarán (1598–1664): Neposkvrněné početí

V úterý 6. prosince památka svatého Mikuláše, biskupa. Mše svatá bude ráno v 10:00 v kostele svatého Jakuba.

Večer proběhne adventní koncert Děčínského pěveckého sboru v 19:00 hod.

Ve středu 7. prosince památka svatého Ambrože, biskupa a učitele círke.

Ve čtvrtek 8. prosince slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude v mariánské kapli v 17:30

V neděli 11. prosince bude 3. neděle adventní, tzv. Radostná (Gaudete).

V sobotu 10. prosince ve 13:00 bude úklid kostela. Prosím Vás o pomoc, kdo můžete.

Ohlášky na 1. neděli adventu

Sv. Ondřej (od Mistra Theodorika)

Ve středu 30. listopadu svátek svatého Ondřeje, apoštola.

V sobotu 3. prosince památka svatého Františka Xaverského, kněze.

V neděli 4. prosince bude 2. neděle adventní.

V adventním čase budou Mše svaté v kostele svatého Jakuba. V týdnu v 17:30 hod.
V soboty Mše svatá rorátní v 7:00 hod. Po Mši svaté proběhne společná snídaně na faře.

V sobotu 3. prosince v 9:00 hod. bude adventní duchovní obnova. Duchovní slovo bude mít P. Oldřich Kolář z Kamenického Šenova. Účastnit se budou rovněž farníci z Kamenického Šenova. Poté proběhne společný oběd na faře.