Ohlášky na 2. neděli postní

Sbírka z dnešní neděle – Svatopetrský haléř je určena pro humanitární činnost církve.

V pátek 1. března První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost Křížové cesty.

V sobotu 2. března První sobota v měsíci. Nebude Mše svatá z důvodu svěcení nového litoměřického biskupa Stanislava Přibyla.

V neděli 3. března bude 3. neděle postní.

Ohlášky na 1. neděli postní

Ve čtvrtek 22. února svátek Stolce svatého apoštola Petra. Začíná novéna před biskupským svěcením.

V neděli 25. února bude 2. neděle postní. Sbírka – Svatopetrský haléř bude určena na humanitární aktivity církve.

Ohlášky na 6. neděli v mezidobí

Ve středu 14. února začíná postní doba Popeleční středou – den přísného postu. Mše svatá s udělením popelce.

V neděli 18. února bude 1. neděle postní.

V pátky budou Mše svaté v kostele svatého Jakuba. Po zakončení Mše svaté bude následovat pobožnost Křížové cesty.

Ohlášky na 4. neděli v mezidobí

Ve středu 31. ledna památka svatého Jana Boska, kněze.

V pátek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu. Žehnání svíček s průvodem. Mše svatá bude v kostele sv. Jakuba. Po zakončení Mše svaté prosím o pomoc při úklidu vánoční výzdoby.

V sobotu 3. února památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka s udělením svatoblažejského požehnání.

V neděli 4. února bude 5. neděle v mezidobí.

Sbírka z minulé neděle, Neděle Božího slova, činila 1116,- Kč

Ohlášky na 3. neděli v mezidobí

V pondělí 22. ledna nezávazná památka svatého Vincence, jáhna a mučedníka.

Ve středu 24. ledna památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 25. ledna svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

V pátek 26. ledna památka svatého Timoteje a Tita, biskupů.

V sobotu 27. ledna nezávazná památka svaté Anděly Mericiové, panny.

V neděli 28. ledna bude 4. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu.

Ohlášky na 2. neděli v mezidobí

Ve středu 17. ledna památka svatého Antonína, opata.

Ve čtvrtek 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

V sobotu 20. ledna nezávazná památka svatého Fabiána, papeže a mučedníka, a svatého Šebastiána, mučedníka.

V neděli 21. ledna bude 3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova. Sbírka bude určena na podporu biblického apoštolátu.

Ohlášky na neděli Svaté rodiny

V pondělí 1. ledna 2024 slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svatá v 10:00 v kapli.

V úterý 2. ledna památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

V pátek 5. ledna První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V sobotu 6. ledna slavnost Zjevení Páně (Tři králové).

V neděli 7. ledna bude svátek Křtu Páně. Žehnání zlata, kadidla a křídy.

Sbírka na bohoslovce ze svátku svatého Štěpána činila 548,- Kč

Mše svaté v tomto týdnu budou v kostele svatého Jakuba.

Ohlášky na 4. neděli adventní

Dnes 4. neděle adventní a zároveň Štědrý den. Mše svatá z vigilie Narození Páně ve 24:00

V pondělí 25. prosince Mše svatá v 11:00

V úterý 26. prosince svátek svatého Štěpána, prvomučedníka.

Ve středu 27. prosince svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty. Na závěr Mše svaté bude žehnání vína.

Ve čtvrtek 28. prosince svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

V pátek 29. prosince pátý den v oktávu Narození Páně.

V sobotu 30. prosince šestý den v oktávu Narození Páně.

V neděli 31. prosince svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Na závěr Mše svaté bude žehnání manželům.

Mše svaté budou v kostele svatého Jakuba.

Včera byl papežem Františkem jmenován nový biskup litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Biskupské svěcení přijme a do úřadu bude uveden 2. března 2024 v 11:00 v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích.