Ohlášky na 3. neděli v mezidobí

V pondělí 22. ledna nezávazná památka svatého Vincence, jáhna a mučedníka.

Ve středu 24. ledna památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 25. ledna svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

V pátek 26. ledna památka svatého Timoteje a Tita, biskupů.

V sobotu 27. ledna nezávazná památka svaté Anděly Mericiové, panny.

V neděli 28. ledna bude 4. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu.

Ohlášky na 2. neděli v mezidobí

Ve středu 17. ledna památka svatého Antonína, opata.

Ve čtvrtek 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

V sobotu 20. ledna nezávazná památka svatého Fabiána, papeže a mučedníka, a svatého Šebastiána, mučedníka.

V neděli 21. ledna bude 3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova. Sbírka bude určena na podporu biblického apoštolátu.

Ohlášky na neděli Svaté rodiny

V pondělí 1. ledna 2024 slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svatá v 10:00 v kapli.

V úterý 2. ledna památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

V pátek 5. ledna První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V sobotu 6. ledna slavnost Zjevení Páně (Tři králové).

V neděli 7. ledna bude svátek Křtu Páně. Žehnání zlata, kadidla a křídy.

Sbírka na bohoslovce ze svátku svatého Štěpána činila 548,- Kč

Mše svaté v tomto týdnu budou v kostele svatého Jakuba.

Ohlášky na 4. neděli adventní

Dnes 4. neděle adventní a zároveň Štědrý den. Mše svatá z vigilie Narození Páně ve 24:00

V pondělí 25. prosince Mše svatá v 11:00

V úterý 26. prosince svátek svatého Štěpána, prvomučedníka.

Ve středu 27. prosince svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty. Na závěr Mše svaté bude žehnání vína.

Ve čtvrtek 28. prosince svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

V pátek 29. prosince pátý den v oktávu Narození Páně.

V sobotu 30. prosince šestý den v oktávu Narození Páně.

V neděli 31. prosince svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Na závěr Mše svaté bude žehnání manželům.

Mše svaté budou v kostele svatého Jakuba.

Včera byl papežem Františkem jmenován nový biskup litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Biskupské svěcení přijme a do úřadu bude uveden 2. března 2024 v 11:00 v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích.

Ohlášky na 3. neděli adventní

V pondělí 18. prosince památka svatého Rufuse a Zosima.

V úterý 19. prosince památka blahoslaveného Urbana.

Ve středu 20. prosince památka svatého Dominika Siloského.

Ve čtvrtek 21. prosince památka svatého Petra Kanisiuse.

V pátek 22. prosince památka svatého Servula.

V sobotu 23. prosince památka svatého Jana Kentského.

V neděli 24. prosince bude 4. neděle adventní, a zároveň Štědrý den. Mše svatá bude v 10:00 z neděle adventní a ve 24:00 Mše svatá ze slavnosti Narození Páně.

Ohlášky na 2. neděli adventní

V pondělí 11. prosince nezávazná památka svatého Damasa I., papeže.

V úterý 12. prosince nezávazná památka Panny Marie Guadalupské.

Ve středu 13. prosince památka svaté Lucie, panny a mučednice.

Ve čtvrtek 14. prosince památka svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

V neděli 17. prosince bude 3. neděle adventní.

V sobotu 16. prosince bude duchovní obnova v Kamenické Šenově od 9:00 kterou povede sestra Roberta z Jablonného v Podještědí. Součástí duchovní obnovy bude i oběd, proto prosím o nahlášení, kdo se setkání zúčastní.

Ohlášky na 1. neděli adventní

V pondělí 4. prosince nezávazná památka Jana Damašského, kněze a učitele církve.

Ve středu 6. prosince nezávazná památka svatého Mikuláše, biskupa.

Ve čtvrtek 7. prosince památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve.

V pátek 8. prosince slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

V sobotu 9. prosince nezávazná památka svatého Jana Didaka Cuauhtlatoazina.

V neděli 10. prosince bude 2. neděle adventní.

Mše svaté budou v adventním čase v kostele svatého Jakuba, v obvyklém čase (17:30). V soboty budou Mše svaté rorátní v 7:00 ráno, poté společná snídaně na faře.

V sobotu 16. prosince bude adventní setkání v Kamenickém Šenově na faře. Začátek v 9:00

Ohlášky na slavnost Ježíše Krista Krále

Ve čtvrtek 30. listopadu svátek svatého Ondřeje, apoštola.

V pátek 1. prosince nezávazná památka svatého Edmunda, kněze a mučedníka. První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

V sobotu 2. prosince po Mši svaté pobožnost První soboty měsíce.

V neděli 3. prosince bude 1. neděle adventní. Začíná cyklus „B“ nedělního lekcionáře. Na začátku Mše svaté bude žehnání adventních věnců.

Sbírka na křesťanská média z minulé neděle činila 1331,- Kč

K dispozici je nové číslo časopisu Milujte se! s brožurkou To promodlím.