Ohlášky na 16. neděli v mezidobí

V pondělí 24. července nezávazná památka svatého Šarbela Machlúfa, kněze.

V úterý 25. července svátek svatého Jakuba, apoštola.

Ve středu 26. července památka svatého Jáchima a Anny, rodičů Panny Marie.

Ve čtvrtek 27. července památka svatého Gorazda a druhů.

V sobotu 29. července památka svaté Marty, Marie a Lazara.

V neděli 30. července bude 17. neděle v mezidobí.

Mše svaté o prázdninách

Kaple Narození Panny Marie

Čtvrtek 18:00

Pátek 18:00

Každý pátek po Mši svaté adorace Nejsvětější Svátosti do 19:30

Sobota 10:00

Neděle 10:00

Kostel svatého Jakuba

Úterý 18:00

Středa 18:00

Ohlášky na 15. neděli v mezidobí

V pondělí 17. července nezávazná památka blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, kněží.

Ve čtvrtek 20. července nezávazná památka svatého Apolináře, biskupa a mučedníka.

V pátek 21. července nezávazná památka svatého Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve.

V sobotu 22. července svátek svaté Marie Magdalény.

V neděli 23. července svátek svatého Jakuba, apoštola. Mše svatá bude v kapli v 10:00

Dnes po Mši svaté bude na faře promítání dokumentárního filmu Petra Horkého a Miroslava Bárty, Civilizace – dobrá zpráva o konci světa (84 minut).

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí

V úterý 11. července svátek svatého Benedykta, opata, patrona Evropy.

Ve čtvrtek 13. července nezávazná památka svatého Jindřicha II.

V pátek 14. července památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona plzeňské diecéze.

V sobotu 15. července památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V neděli 16. července bude 15. neděle v mezidobí.

Mše svaté v týdnu budou o prázdninách v 18:00

Ohlášky na 13. neděli v mezidobí

V pondělí 3. července svátek svatého Tomáše, apoštola.

V úterý 4. července památka svatého Prokopa, opata.

Ve středu 5. července slavnost svatého Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa. Patroni Evropy, hlavní patroni Moravy. Mše svatá bude v 10:00 v kapli Narození Panny Marie.

Ve čtvrtek 6. července nezávazná památka svaté Marie Gorettiové, panny a mučednice. Mše svatá bude v 10:00 v kapli Narození Panny Marie.

V pátek 7. července První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V neděli 9. července bude 14. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí

V úterý 27. června nezávazná památka svatého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve.

Ve středu 28. června památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve.

Ve čtvrtek 29. června slavnost svatého Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

V pátek 30. června nezávazná památka svatých prvomučedníků římských.

V sobotu 1. července první sobota měsíce. Po Mši svaté pobožnost k První sobotě měsíce.

V neděli 2. července bude 13. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 11. neděli v mezidobí

V pondělí 19. června nezávazná památka svatého Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa.

Ve středu 21. června památka svatého Aloise Gonzágy, řeholníka.

Ve čtvrtek 22. června nezávazná památka svatého Paulína Nolánského, biskupa, svatého Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků.

V sobotu 24. června slavnost Narození svatého Jana Křtitele.

V neděli 25. června bude 12. neděle v mezidobí, Mše svatá bude v 10:00 v kapli Narození Panny Marie, z důvodu rekonstrukce varhan v kostele svatého Jakuba.

Ohlášky na neděli Těla a Krve Páně

V úterý 13. června památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek 15. června nezávazná památka svatého Víta, mučedníka.

V pátek 16. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V sobotu 17. června poutní Mše svatá v Kytlicích, v kostele svatého Antonína z Padovy. Nebude Mše svatá v kapli Narození Panny Marie.

V neděli 18. června bude 11. neděle v mezidobí. Mše svatá bude v 10:00 v kapli Narození Panny Marie.

Ve středu 14. června bude Mše svatá v kapli Narození Panny Marie v 17:30.
V kostele budou probíhat práce na varhanách.