Vzpomínka na Otce Jordána

K. Jordán Červený, kresba

Před 3 lety, 9. června 2020, odešel na věčnost J.M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici, čestný kanovník a člen třetího řádu sv. Dominika.

Na své parte si Otec Jordán vybral výstižný citát z P. Claudela. Vzpomeňme si na něj v duchu onoho citátu:

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti.
Já jsem já. Vy jste vy.
Čím jsem pro vás byl, jsem i nadále.
Oslovujte mě, jak jste mě vždy oslovovali.
Mluvte se mnou, jako jste to vždy dělali.
Nepoužívejte jiný tón.
Netvařte se slavnostně ani smutně.
Dále se smějte tomu, co nás společně rozesmávalo.
Modlete se, usmívejte se, myslete na mne, modlete se za mne.
Nechť se mé jméno vyslovuje doma jako před tím. Bez jakéhokoliv důrazu, bez sebemenšího stínu.
Život není jiný, než býval.
Nit není přestřižena.
Proč bych vám měl sejít z mysli? Jen proto, že jsem vám sešel z očí?
Nejsem daleko, jen na protější straně cesty.

Celý příspěvek

Ohlášky na 2. neděli velikonoční

Svatý Anselm z Canterbury, rytina ze 17. stol.

V pátek 21. dubna nezávazná památka svatého Anselma, biskupa a učitele církve.

V neděli 23. dubna bude 3. neděle velikonoční.

Sbírka na Svatou zemi činila 834,- Kč

Od tohoto týdne budou Mše svaté v týdnu jako obvykle:

  • Úterý, středa v 17:30 v kostele sv. Jakuba
  • Čtvrtek, pátek v 17:30 v poutní kapli
  • Sobota v 10:30 v poutní kapli

Ohlášky na neděli Zmrtvýchvstání Páně

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista
Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista

Mše svaté v Oktávu Velikonočním budou v kostele sv. Jakuba:

Pondělí 10. dubna v 10:00 hod.

Úterý – Pátek v 17:30 hod.

Sobota v 10:00 hod.

V neděli 16. dubna bude 2. neděle velikonoční, svátek Božího Milosrdenství. Mše svatá v 10:00 hod.

Po každé Mši svaté, až do soboty, modlitba novény k Božímu Milosrdenství.

Ohlášky na Květnou neděli

Semjon Ušakov (1685): Ikona Poslední večeře Páně

Na zelený čtvrtek 6. dubna v 9:00 bude otec Biskup sloužit mši svatou s posvěcením olejů a obnovou kněžských závazků. Mše svatá zde v kostele bude v 18:00 s přenesením Nejsvětější svátosti.

Na Velký pátek, den přísného postu, obřady začínají v 15:00 křížovou cestou, v kostele svatého Jakuba. Po skončení velkopátečních obřadů a na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti. Dary z pokladničky u Božího hrobu jsou určeny na pomoc pro Svatou zemi.

Sobotní Velikonoční vigilie slavnost Zmrtvýchvstání Páně začátek ve 20:30 před kostelem svatého Jakuba, zakončena procesím kolem kostela.

V neděli slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá v 10:00

Celý příspěvek

Ohlášky na 5. neděli postní

Giotto: Kristův vjezd do Jeruzaléma

V neděli 2. dubna bude Květná (Pašijová) neděle.

V letošním roce proběhnou restaurátorské práce na varhanách u svatého Jakuba. Práce bude vykonávat pan Žloutek ze Zásady. Náklady 323 070 Kč budou hrazeny z dotace. Děkuji panu Martinu Konečnému, našemu varhaníkovi za celou organizaci projektu.        

Dle informací z Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje jsme získali dotaci na obnovu střechy ambitů ve výši 1 511 510 Kč. Celkový rozpočet na obnovu střechy je 2 735 946,39 Kč.

Ohlášky na 4. neděli postní

Sv. Josef

V pondělí 20. března slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.

Ve čtvrtek 23. března památka svatého Turibia z Mongroveja, biskupa.

V sobotu 25. března slavnost Zvěstování Páně.

V neděli 26. března bude 5. neděle v mezidobí.

V pátek 23. června v 17:00 v litoměřické katedrále svatého Štěpána bude děkovná bohoslužba k výročí kněžského svěcení našeho biskupa Jana Baxanta.

Ohlášky na 3. neděli postní

Papež František u Zdi nářků

V pondělí 13. března výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něho v našich modlitbách.

V pátek 17. března památka svatého Patrika, biskupa.

V sobotu 18. března památka svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve.

V neděli 19. března bude 4. neděle postní.