Vzpomínka na Otce Jordána

K. Jordán Červený, kresba

Před 3 lety, 9. června 2020, odešel na věčnost J.M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici, čestný kanovník a člen třetího řádu sv. Dominika.

Na své parte si Otec Jordán vybral výstižný citát z P. Claudela. Vzpomeňme si na něj v duchu onoho citátu:

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti.
Já jsem já. Vy jste vy.
Čím jsem pro vás byl, jsem i nadále.
Oslovujte mě, jak jste mě vždy oslovovali.
Mluvte se mnou, jako jste to vždy dělali.
Nepoužívejte jiný tón.
Netvařte se slavnostně ani smutně.
Dále se smějte tomu, co nás společně rozesmávalo.
Modlete se, usmívejte se, myslete na mne, modlete se za mne.
Nechť se mé jméno vyslovuje doma jako před tím. Bez jakéhokoliv důrazu, bez sebemenšího stínu.
Život není jiný, než býval.
Nit není přestřižena.
Proč bych vám měl sejít z mysli? Jen proto, že jsem vám sešel z očí?
Nejsem daleko, jen na protější straně cesty.

Celý příspěvek

Varhanní pouť po Českém Švýcarsku

Holger Gehring hraje na varhany v kostele sv. Jakuba

Dne 22. října se konala varhanní pouť za skvosty těchto nástrojů po Českém Švýcarsku. Po Krásném Březně a Růžové se jednou ze zastávek stal i českokamenický kostel sv. Jakuba Staršího se svými vzácnými varhanami z dílny významného žitavského varhanáře Johanna Gottlieba Tamitia z roku 1754. Téměř 120 zájemců o varhanní hudbu z Drážďan provázela muzikoložka Antje Müllerová, o historii a stavbě varhan slovem provázel Jiří Kocourek, umělecký ředitel varhanářské firmy Hermann Eule. Na varhany hrál Holger Gehring, drážďanský filharmonik a hlavní varhaník drážďanské katedrály.

Celý příspěvek

Charita pro Ukrajinu

Charita pro Ukrajinu

Podpořte v rámci kostelní sbírky 27. února 2022 humanitární pomoc, nebo přispějte na č.ú: 55660022/0800, s Variabilním symbolem 104

Ukrajina: kostelní sbírka + QR_platba

Varhany v kostele již potřebují údržbu

Varhany v kostele Sv.Jakuba Staršího v České Kamenici

Varhany v kostele Sv.Jakuba Staršího v České Kamenici

Ve středu 12.1. navštívili naši farnost zástupci firmy Žloutek a syn. Jedná se o rodinnou varhanářskou firmu sídlící v obci Zásada na Jablonecku.

Farář P. Josef Jaroš kontaktoval zástupce firmy ve věci ladění a údržby varhan v našem děkanském kostele svatého Jakuba Staršího. Varhany pochází z dílny žitavského varhanáře Johanna Gottlieba Tamitia z roku 1754, přičemž poslední údržba a ladění proběhlo v roce 1995.

Pánové si naše varhany důkladně prohlédli a konstatovali, že jsou v dobré kondici. Aby se jim však dařilo i nadále, je načase provést údržbu.

Celý příspěvek

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

Adorace Nejsvětější svátosti

 • V pondělí 17. 1. 2022 památka sv. Antonína, opata
 • V úterý 18. 1. 2022 památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • V pátek 21. 1. 2022 památka sv. Anežky, panny a mučednice

Příští neděle je 3. v mezidobí.
Mše svaté v týdnu podle rozpisu, v 17:30 úterý a středa v kostele sv. Jakuba, čtvrtek až sobota v kapli Narození Panny Marie.

Každý pátek po Mši svaté bude možnost tiché hodinové adorace Nejsvětejší svátosti.

 

Mše svaté v České Kamenici

V týdnu od 10. 1. 2022 dochází v naší farnosti ke změně v programu bohoslužeb dle následujícího rozpisu Mší svatých:

Kaple Narození Panny Marie

 • Čtvrtek 17:30
 • Pátek 17:30
 • Sobota 10:00

Kostel svatého Jakuba

 • Úterý 17:30
 • Středa 17:30
 • Neděle 10:00

 

Program bohoslužeb v době vánoční

 • V pátek 24.12.2021 Štědrý den, Mše svatá půlnoční u sv. Jakuba.
 • V sobotu 25.12.2021 slavnost Narození Páně, Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • V neděli 26.12.2021 svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá v 10:00 u  sv. Jakuba. Možnost obnovení manželských slibů.
 • V pondělí 27.12.2021 svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba. Dnes je možno žehnat víno.
 • V úterý 28.12.2021 svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • Ve středu 29.12.2021 pátý den v oktávu Narození Páně. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • Ve čtvrtek 30.12.2021 šestý den v oktávu Narození Páně. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • V pátek 31.12.2021 závěr občanského roku, poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku. Mše svatá v 17:00 u sv. Jakuba s adorací

Celý příspěvek