Varhanní pouť po Českém Švýcarsku

Holger Gehring hraje na varhany v kostele sv. Jakuba

Dne 22. října se konala varhanní pouť za skvosty těchto nástrojů po Českém Švýcarsku. Po Krásném Březně a Růžové se jednou ze zastávek stal i českokamenický kostel sv. Jakuba Staršího se svými vzácnými varhanami z dílny významného žitavského varhanáře Johanna Gottlieba Tamitia z roku 1754. Téměř 120 zájemců o varhanní hudbu z Drážďan provázela muzikoložka Antje Müllerová, o historii a stavbě varhan slovem provázel Jiří Kocourek, umělecký ředitel varhanářské firmy Hermann Eule. Na varhany hrál Holger Gehring, drážďanský filharmonik a hlavní varhaník drážďanské katedrály.

Celý příspěvek

Varhany v kostele již potřebují údržbu

Varhany v kostele Sv.Jakuba Staršího v České Kamenici

Varhany v kostele Sv.Jakuba Staršího v České Kamenici

Ve středu 12.1. navštívili naši farnost zástupci firmy Žloutek a syn. Jedná se o rodinnou varhanářskou firmu sídlící v obci Zásada na Jablonecku.

Farář P. Josef Jaroš kontaktoval zástupce firmy ve věci ladění a údržby varhan v našem děkanském kostele svatého Jakuba Staršího. Varhany pochází z dílny žitavského varhanáře Johanna Gottlieba Tamitia z roku 1754, přičemž poslední údržba a ladění proběhlo v roce 1995.

Pánové si naše varhany důkladně prohlédli a konstatovali, že jsou v dobré kondici. Aby se jim však dařilo i nadále, je načase provést údržbu.

Celý příspěvek

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

Adorace Nejsvětější svátosti

 • V pondělí 17. 1. 2022 památka sv. Antonína, opata
 • V úterý 18. 1. 2022 památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • V pátek 21. 1. 2022 památka sv. Anežky, panny a mučednice

Příští neděle je 3. v mezidobí.
Mše svaté v týdnu podle rozpisu, v 17:30 úterý a středa v kostele sv. Jakuba, čtvrtek až sobota v kapli Narození Panny Marie.

Každý pátek po Mši svaté bude možnost tiché hodinové adorace Nejsvětejší svátosti.

 

Mše svaté v České Kamenici

V týdnu od 10. 1. 2022 dochází v naší farnosti ke změně v programu bohoslužeb dle následujícího rozpisu Mší svatých:

Kaple Narození Panny Marie

 • Čtvrtek 17:30
 • Pátek 17:30
 • Sobota 10:00

Kostel svatého Jakuba

 • Úterý 17:30
 • Středa 17:30
 • Neděle 10:00

 

Program bohoslužeb v době vánoční

 • V pátek 24.12.2021 Štědrý den, Mše svatá půlnoční u sv. Jakuba.
 • V sobotu 25.12.2021 slavnost Narození Páně, Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • V neděli 26.12.2021 svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá v 10:00 u  sv. Jakuba. Možnost obnovení manželských slibů.
 • V pondělí 27.12.2021 svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba. Dnes je možno žehnat víno.
 • V úterý 28.12.2021 svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • Ve středu 29.12.2021 pátý den v oktávu Narození Páně. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • Ve čtvrtek 30.12.2021 šestý den v oktávu Narození Páně. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • V pátek 31.12.2021 závěr občanského roku, poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku. Mše svatá v 17:00 u sv. Jakuba s adorací

Celý příspěvek

Úprava programu bohoslužeb od listopadu 2021

Od listopadu budou Mše svaté o hodině 17:00 v kostele sv. Jakuba, s výjimkou sobot. V Sobotu budou Mše svaté o hodině 10:00 v Poutní kapli Narození Panny Marie.

Na tento týden připadá první pátek a první sobota měsíce. Po Mši svaté adorace a pobožnost pátku a soboty.