Úprava programu bohoslužeb od listopadu 2021

Od listopadu budou Mše svaté o hodině 17:00 v kostele sv. Jakuba, s výjimkou sobot. V Sobotu budou Mše svaté o hodině 10:00 v Poutní kapli Narození Panny Marie.

Na tento týden připadá první pátek a první sobota měsíce. Po Mši svaté adorace a pobožnost pátku a soboty.

Program Velikonočních bohoslužeb

Program Velikonočních bohoslužeb 2021:

 • v neděli 28. 3. 2021 – Mše sv. (Květná „pašijová“ neděle) od 10:30 hod.
 • ve středu 31. 3. 2021 – Bohoslužba slova od 17:00 hod.
 • ve čtvrtek 1. 4. 2021 – Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Poslední večeře Páně od 18:30 hod.
 • v pátek 2. 4. 2021 – Velký pátek – Obřady od 18:30 hod.
 • v sobotu 3. 4. 2021 – Bílá sobota – Velikonoční vigilie od 20:00 hod.
 • v něděli 4. 4. 2021 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (mše sv.) od 10:30 hod.

Vánoční doba 2020 a Novoroční doba 2021 u sv. Jakuba

Vánoční doba 2020 u sv. Jakuba

 • 29.11.2020 – První neděle adventní; mše sv. od 10:30 hod.
 • 06.12.2020 – Druhá neděle adventní; mše sv. od 10:30 hod.
 • 13.12.2020 – Třetí neděle adventní; mše sv. od 10:30 hod.
 • 20.12.2020 – Čtvrtá neděle adventní; mše sv. od 10:30 hod.
 • 24.12.2020 – Štědrý den; mše sv. od 24:00 hod.
 • 25.12.2020 – Slavnost Narození Páně; mše sv. od 10:30 hod.
 • 26.12:2020 – Svátek sv. Štěpána; bohoslužba slova od 10:30 hod.
 • 27.12.2020 – Svátek sv. Rodiny; mše sv. od 10:30 hod.

Novoroční doba 2021 u sv. Jakuba

 • 01.1.2021 – Slavnost Matky Boží; mše sv. od 10:30 hod.
 • 06.1.2021 – Slavnost Zjevení Páně; bohoslužba slova od 17:00 hod.
 • 10.1.2021 – Svátek Křtu Páně; mše sv. od 10:30 hod.

 

Omezení bohoslužeb v souvislosti s epidemií COVID-19

V souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 vyhlásila vláda ČR a Biskupství litoměřické několik omezení.

Kostely budou otevřeny pouze za účelem tiché osobní adorace s možností přijetí svátosti.

Podávání eucharistie

 • v kostele sv. Jakuba St. v České Kamenici
  • středa a pátek 16:30 – 17:00 hod.
  • neděle 10:00 – 10:30 hod.
 • v kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlici
  • neděle 9:00 – 9:30 hod.

Litoměřický biskup udělil dispens od účasti na nedělních bohoslužbách a doporučuje sledování mší sv. přenášených přes internet nebo i televizním  a rozhlasovým vysíláním.

Televizní přenosy mší sv. na TV Noe, TV Lux a ČT2, jakož i rozhlasové přenosy mší sv. (např. Rádio Proglas, Český rozhlas – Vltava), mají stejnou platnost jako osobní účast v kostele.

 

Bohoslužby slova v kostele sv. Jakuba

Od 30. 9. 2020 se Bohoslužby slova konají každou středu a pátek od 17:00 hodin (pokud nebude oznámeno jinak).

Bohoslužby slova slouží jáhen farnosti, Mgr. Jan Hedvík.

(Pravidelné mše sv. se zde konají každou neděli v 10:30 hodin. Slouží R.D. Mgr. Tomáš Kuba z Děčína).

V týdnu od 10. do 14. srpna 2020 se nekonají bohoslužby slova

Upozorňujeme, že z důvodu čerpání dovolené se bohoslužby slova, konané obvykle ve středu a pátek od 17:00 v Poutní kapli Narození Panny Marie v tomto týdnu (tedy 12. a 14. srpna 2020) NEKONAJÍ!

Rodině našeho jáhna přejeme vydařenou dovolenou!

Slovo našeho jáhna o Otci Jordánovi

Otec Karel Jordnán Červený

Otec Karel Jordnán Červený

Karel Jordán Červený

Římskokatolický kněz, děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu.

Společenství lidí lze z hlediska sociologie, sociální psychologie či kulturní antropologie atd. charakterizovat různými způsoby. Nicméně při vzpomínce na zesnulého děkana v České Kamenici a kanovníka kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích myslím zcela neodborně na jiné vymezení. V životě potkáte spousty lidí. Někteří jsou, ne z vlastní viny, pouhou kulisou, kterou míjíte v rychlosti.  Lenost a sprint moderní doby vám nedovolí je lépe poznat, oslovit. S mnoha dalšími lidmi sdílíte určitý prostor pracovní, kulturní aj. Zde se utvářejí určité vazby, které mají zpravidla jasně vymezený horizont nedovolující příliš vygradovanou pozitivní či negativní interakci. Radost, myslím skutečnou a hlubokou, prožíváte s někým, kdo vám je blízko, to platí pochopitelně i v oblasti střetů. Celý příspěvek

Poslední rozloučení s Otcem Karlem Jordánem Červeným

Rozloučení s děkanem Jordánem

Rozloučení s děkanem Jordánem

Na webových stránkách litoměřického biskupství se nachází příspěvek o posledním rozloučení s Otcem Karlem Jordánem Červeným, které se konalo v sobotu 13. června 2020 v našem děkanském kostele sv. Jakuba Staršího v České Kamenici:

Celý příspěvek