Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

Adorace Nejsvětější svátosti

  • V pondělí 17. 1. 2022 památka sv. Antonína, opata
  • V úterý 18. 1. 2022 památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
  • V pátek 21. 1. 2022 památka sv. Anežky, panny a mučednice

Příští neděle je 3. v mezidobí.
Mše svaté v týdnu podle rozpisu, v 17:30 úterý a středa v kostele sv. Jakuba, čtvrtek až sobota v kapli Narození Panny Marie.

Každý pátek po Mši svaté bude možnost tiché hodinové adorace Nejsvětejší svátosti.