Varhanní pouť po Českém Švýcarsku

Holger Gehring hraje na varhany v kostele sv. Jakuba

Dne 22. října se konala varhanní pouť za skvosty těchto nástrojů po Českém Švýcarsku. Po Krásném Březně a Růžové se jednou ze zastávek stal i českokamenický kostel sv. Jakuba Staršího se svými vzácnými varhanami z dílny významného žitavského varhanáře Johanna Gottlieba Tamitia z roku 1754. Téměř 120 zájemců o varhanní hudbu z Drážďan provázela muzikoložka Antje Müllerová, o historii a stavbě varhan slovem provázel Jiří Kocourek, umělecký ředitel varhanářské firmy Hermann Eule. Na varhany hrál Holger Gehring, drážďanský filharmonik a hlavní varhaník drážďanské katedrály.

Celý příspěvek

Ohlášky na 1. neděli adventu

Sv. Ondřej (od Mistra Theodorika)

Ve středu 30. listopadu svátek svatého Ondřeje, apoštola.

V sobotu 3. prosince památka svatého Františka Xaverského, kněze.

V neděli 4. prosince bude 2. neděle adventní.

V adventním čase budou Mše svaté v kostele svatého Jakuba. V týdnu v 17:30 hod.
V soboty Mše svatá rorátní v 7:00 hod. Po Mši svaté proběhne společná snídaně na faře.

V sobotu 3. prosince v 9:00 hod. bude adventní duchovní obnova. Duchovní slovo bude mít P. Oldřich Kolář z Kamenického Šenova. Účastnit se budou rovněž farníci z Kamenického Šenova. Poté proběhne společný oběd na faře.

Ohlášky na 33. neděli v mezidobí

sv. Albert Veliký

V úterý 15. listopadu nezávazná památka svatého Alberta Velikého, biskupa a učitele církve.

Ve středu 16. listopadu nezávazná památka svaté Gertrudy z Helfty, řeholnice.

Ve čtvrtek 17. listopadu památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice.

V neděli 20. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále.

Tuto neděli začíná týden modliteb za mládež. Pamatujme na to ve svých modlitbách.

Sbírka dnešní neděle je určena na podporu katolických médií.

Ohlášky na 31. neděli v mezidobí

V úterý 1. listopadu slavnost Všech svatých. Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.

Ve středu 2. listopadu vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude v 17:30 u kříže na místním hřbitově. Po Mši svaté je možné posvěcení hrobů s modlitbou za zemřelé.

V pátek 4. listopadu památka svatého Karla Boromejského, biskupa.

Celý příspěvek

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí

Svatí Šimon a Juda

V pondělí 24. října nezávazná památka svatého Antonína Marie Klareta, biskupa.

V pátek 28. října svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů.

V neděli 30. října bude 31. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciáre mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Celý příspěvek

Ohlášky na 29. neděli v mezidobí

Císař Karel I. v roce 1917

V pondělí 17. října památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

V úterý 18. října svátek svatého Lukáše, evangelisty.

V pátek 21. října nezávazná památka blahoslaveného Karla Rakouského, posledního českého krále.

V sobotu 22. října nezávazná památka Jana Pavla II., papeže.

V neděli 23. října bude 30. neděle v mezidobí, tzv. Misijní neděle. Sbírka bude určena na podporu misií.

V neděli 23. října bude v Horní Polici v 15:00 Mši svatou sloužit arcibiskup a primas český Mons. Jan Graubner. Další informace na plakátu.

Ohlášky na 28. neděli v mezidobí

Svatý Jan XXIII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli
Svatý Jan XXIII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli

V úterý 11. října nezávazná památka svatého Jana XXIII., papeže.

Ve středu 12. října nezávazná památka svatého Radima, biskupa.

V sobotu 15. října památka svaté Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Budeme hostit poutníky z Nového Boru, kteří budou mít Mši svatou okolo 11:00        

V neděli 16. října bude 29. neděle v mezidobí.