Slavnostní instalace kanovníků

Slavnostní instalace nově jmenovaných kanovníků litoměřické kapituly 12. února 2011