Instalace torza sochy Sv.Jana Nepomuckého

instalace_torza_sv_Jan-43Ve středu 14. ledna 2015 bylo v ambitu Poutní kaple Narození Panny Marie instalováno restaurované torzo sochy sv.Jana Nepomuckého, které se původně nacházelo v areálu „Bratrských oltářů“ ve značně zuboženém stavu. Instalaci provedli studenti Fakulty restaurování v Litomyšli pod vedením svého pedagoga. Byla tím dokončena práce započatá v rámci projektu „Naslouchejte hlasu venkova“ v listopadu roku 2010.

Socha sv. Jana Nepomuckého, velmi kvalitní sochařské barokní dílo s unikátně dochovanou polychromií, byla vytvořena neznámým autorem v roce 1718, tedy v době, kdy Jan Nepomucký nebyl ještě ani blahořečen. Původně stála spolu se sochou sv.Antonína Paduánského u kostela sv. Jakuba v České Kamenici, odkud byla v 80. letech 19. století převezena k tehdy vznikajícím „Bratrským oltářům“.

Socha v životní velikosti je vytesána do středně zrnitého křemenného pískovce a stála na kamenném soklu opatřeném kartuší s letopočtem 1718. Před začátkem restaurování se dílo nacházelo v torzálním stavu. Tělo bylo rozlomeno na dvě části, hlava a pravá ruka chyběly, spolu s celou řadou menších částí modelace. Na povrchu kamene se nacházelo několik vrstev olejových nátěrů, které se místy oddělovaly.

Restaurátorský průzkum byl zaměřen na identifikaci barevných vrstev, shromáždění historické dokumentace a poznáni rozsahu poškození originálu. Po převozu do ateliéru Fakulty restaurování v Litomyšli bylo torzo zajištěno a mechanicky očištěno od větších nánosů nečistot, ošetřeno proti biologickému napadení a oddělené části byly slepeny. Narušený kámen byl zpevněn a praskliny zajištěny injektáží. Byly sejmuty nepůvodní vrstvy polychromie a odhalena původní vrstva barevné úpravy, která byla konzervačně zajištěna. Vzhledem k faktu, že město Česká Kamenice uvažovalo o návratu sochy na původní místo jako součásti krajinného areálu, hodnotě originálu a míře jeho dochování bylo rozhodnuto, že originál bude konzervován, umístěn v ambitu poutní kaple a na původní místo bude osazena kopie. Chybějící tvary byly doplněny na základě studia historických fotografií a analogických vyobrazení. Po doplnění byla z modelu zhotovena forma a do ní výdusek z umělého kamene, který byl následně ještě povrchově upraven.

Celý proces restaurování, průzkumu a tvorby kopie vyčerpávajícím způsobem pojednává ve své diplomové práci z roku 2012 studentka uvedené Fakulty restaurování v Litomyšli, BcA. Ivana Havlíčková.

Nyní se tato pozoruhodná socha nachází v ambitu hned vedle nárožní kaple sv.Jana Nepomuckého, tedy na místě nejpatřičnějším. Přijďte si ji v letošní poutní sezoně prohlédnout na vlastní oči.

Příspěvek byl publikován v rubrice novinky a jeho autorem je Miroslav Hlavnička. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.