Ohlášky na 27. neděli v mezidobí

CC3H4D Pope John XXIII (1881-1963) Who Reigned As Pope From 1958.

V pondělí 9. října nezávazná památka svatého Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků. Svatého Jana Leonardiho, kněze.

Ve středu 11. října nezávazná památka svatého Jana XXIII., papeže.

Ve čtvrtek 12. října nezávazná památka svatého Radima, biskupa. Od 10:00 bude v Litoměřicích probíhat kněžský den.

V sobotu 14. října nezávazná památka svatého Kalista I., papeže a mučedníka.

V neděli 15. října bude 28. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 26. neděli v mezidobí

V pondělí 2. října památka svatých andělů strážných.

Ve středu 4. října památka svatého Františka z Assisi.

Ve čtvrtek 5. října nezávazná památka svaté Faustyny Kowalské, panny.

V pátek 6. října nezávazná památka svatého Bruna, kněze. První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.

V sobotu 7. října památka Panny Marie Růžencové. První sobota v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V neděli 8. října bude 27. neděle v mezidobí.

Sbírka na pomoc Charitě z minulé neděle činila 1546,- Kč

V pondělí 2. října v 18:30 se v kostele svatého Jakuba uskuteční varhaní koncert pod záštitou německé společnosti přátel varhan. Hrát bude pan Radek Rejšek, diecézní organolog.

V pátek 6. října koncert skupiny Bárka v kostele svatého Jakuba v 18:00

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí

V úterý 26. září nezávazná památka svatého Kosmy a Damiána, mučedníků.

Ve středu 27. září památka svatého Vincence z Paula, kněze.

Ve čtvrtek 28. září slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše svatá bude v 10:00 v kostele svatého Jakuba.

V pátek 29. září svátek svatého Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

V sobotu 30. září památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve.

V neděli 1. října bude 26. neděle v mezidobí.

Sbírka z dnešní neděle je určena na pomoc Charitě.

Ohlášky na 24. neděli v mezidobí

V úterý 19. září výroční den zjevení Panny Marie na La Salette.

Ve středu 20. září svátek Výročí posvěcení katedrály v Litoměřicích.

Ve čtvrtek 21. září svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.

V sobotu 23. září památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze.

V neděli 24. září bude 25. neděle v mezidobí. Sbírka bude určena na Charitu.

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí

V úterý 12. září nezávazná památka Jména Panny Marie.

Ve středu 13. září památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 14. září svátek Povýšení Svatého Kříže.

V pátek 15. září památka Panny Marie Bolestné.

V sobotu 16. září památka svaté Ludmily, mučednice.

V neděli 17. září bude 24. neděle v mezidobí.

Ohlášky na 22. neděli v mezidobí

Mariino narození, Giotto di Bondone (1267-1337), kaple Scrovegni

Ve čtvrtek 7. září nezávazná památka svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.

V pátek 8. září svátek Narození Panny Marie.

 V sobotu 9. září nezávazná památka svatého Petra Klavera, kněze.

V neděli 10. září bude 23. neděle v mezidobí. Poutní Mše svatá bude v kapli Narození Panny Marie v 10:00 zakončená procesím se sochou Panny Marie.

Včera proběhl úklid kaple. Děkuji všem, kteří přišli s úklidem pomoci.

Ohlášky na 21. neděli v mezidobí

V pondělí 28. srpna památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve.

V úterý 29. srpna památka Umučení svatého Jana Křtitele.

V pátek 1. září První pátek v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s adorací Nejsvětější Svátosti do hodiny 19:00

V sobotu 2. září První sobota v měsíci. Po Mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V neděli 3. září bude 22. neděle v mezidobí.

Od úterka se vracíme k obvyklému pořadu bohoslužeb. Úterý, středa v 17:30 v kostele svatého Jakuba. Čtvrtek, pátek v 17:30 v kapli Narození Panny Marie. Sobota v 10:00 v kapli Narození Panny Marie. Neděle v 10:00 v kostele svatého Jakuba.

Prosím o pomoc v úklidu mariánské kaple v sobotu 2. září od 14:00

Ohlášky na 20. neděli v mezidobí

V pondělí 21. srpna památka svatého Pia X., papeže.

V úterý 22. srpna památka Panny Marie Královny.

Ve středu 23. srpna nezávazná památka Růženy z Limy, panny.

Ve čtvrtek 24. srpna svátek svatého Bartoloměje, apoštola.

V pátek 25. srpna nezávazná památka svatého Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků. Svatého Ludvíka. Svatého Josefa Kalasanského, kněze.

V neděli 27. srpna bude 21. neděle v mezidobí. Mše svatá bude již v kostele svatého Jakuba v 10:00

Mše svatá v úterý a středu bude ještě v kapli.