Ohlášky na 30. neděli v mezidobí

Svatí Šimon a Juda

V pondělí 24. října nezávazná památka svatého Antonína Marie Klareta, biskupa.

V pátek 28. října svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů.

V neděli 30. října bude 31. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciáre mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

K získání plnomocného odpustku je nutné vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán, a splnit další tři podmínky: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke stolu Páně, pomodlit se na úmysl Papeže. Kromě toho se požaduje vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i v lehkém.

Uděluje se plnomocný odpustek, jejž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:

O jednotlivých dnech od 1. do 8. listopadu zbožně navštíví hřbitov a zbožně se modlí, byť jen vnitřně, za zesnulé.

O dni, kdy se slaví Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, zbožně navštíví kostel či kapli a pomodlí se Otčenáš a Věřím.

Uděluje se částečný odpustek, jenž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:

Zbožně navštíví hřbitov a modlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé. Zbožně recituje chvály nebo nešpory oficia za zesnulé nebo modlitbu Odpočinutí věčné.

Příspěvek byl publikován v rubrice ohlášky a jeho autorem je Miroslav Hlavnička. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.