Ohlášky na 31. neděli v mezidobí

V úterý 1. listopadu slavnost Všech svatých. Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.

Ve středu 2. listopadu vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude v 17:30 u kříže na místním hřbitově. Po Mši svaté je možné posvěcení hrobů s modlitbou za zemřelé.

V pátek 4. listopadu památka svatého Karla Boromejského, biskupa.

V neděli 6. listopadu bude 32. neděle v mezidobí.

V listopadu se modlíme zvláště za zemřelé. Po každé Mši svaté se budeme modlit korunkou k Božímu Milosrdenství za naše blízké zemřelé, za zemřelé farníky, dobrodince a kněze, kteří působili v naší farnosti.        

Sbírka na misie z minulé neděle činila 925,- Kč byla odeslána na účet biskupství.

Příspěvek byl publikován v rubrice ohlášky a jeho autorem je Miroslav Hlavnička. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.